Bilder från ett specialuppdrag som bland annat innefattade att avverka hybridasp för att området åter ska kunna brukas som högproducerande åkermark.