När det är dags för dig som skogsägare att sälja virke är det viktigt att allt blir rätt. Det kan vara mycket att tänka på i samband med affären och kontraktstecknandet – vårt motto är att det ska vara lätt att sälja virkeskog till Ringströms Skog AB. Vi köper avverkningsuppdrag, rotposter och leveransvirke.

Så här går ett avverkningsuppdrag till:

  • Vi besöker dig och går igenom de åtgärdsbehov du har på din skogsfastighet. Därefter upprättas ett kontrakt där villkor m.m fastställs.
  • Ringströms Skog AB:s kompetenta och effektiva personal avverkar skogen och transporterar virket till väg.
  • Virket transporteras till industri.
  • Virket mäts in vid den mottagande industrin.

Inköpsområdet omfattar hela Götaland men främst Kronobergs- och Jönköpings län.