Efter slutavverkningen är det dags att förbereda för den nya skogen att komma upp.
Markberedning förbereder grobädden för frön vid sådd och självföryngring och skapar en optimerad miljö för plantor vid plantering. Behöver du hjälp med markberedningen? Det finns flera alternativ för markberedning. Bland annat harv, fläckmarkberedning och högläggning. Kontakta oss för mer information.