I röjningen gör du som skogsägare den första åtgärden för att få ett bra och jämt bestånd. En röjning utförd i rätt tid höjer värdet på din skog och ger grund till friska skogar. I röjningen tar du bort skadade och svaga stammar och lämnar kvar de friska. Röjningen görs normalt när träden är mellan 1-5 meters höjd, åldersmässigt när beståndet är mellan 5-15 år gammalt.
Med hjälp av röjning får du:

  • Grövre och stabilare träd. De får ett bättre rotsystem med hjälp av röjning.
  • Man ger en bättre hänsyn till miljön och framtida naturvärden genom att spara viktiga trädslag som ädellöv och rönn, asp, sälg och genom att lämna vissa områden orörda.
  • Man får en bättre framkomlighet om man har mycket stigar på fastigheten och man ska röja upp de efter exempelvis en storm.
  • Man får synligare forn och kulturlämningar med en minskad risk för att få växande och sedan omkullfallna träd över de skyddade kultur och fornlämningarna.

Idag har vi 4 heltidsanställda i företaget som utför våra röjningsuppdrag. Vi utför en hel del uppdrag åt företag i skogsbranschen och vi utför även en del röjningsuppdrag åt privata markägare.
Vill du få din fastighet genomröjd eller har någon fundering så kontakta oss genom kontaktformuläret.

IMGP0822