Vi utför dikning och dikesrensningar. Vi höglägger för plantering och anlägger också skogsbilvägar. Vi utför även underhållsarbeten på redan befintliga grusvägar. Vi hjälper dig i hela processen – från planläggning till färdigställande. Kontakta gärna vår grävmaskinist: Tommy Johansson tel: 070-339 26 92