Vägen kommer att ge fastighetsägaren bättre tillgänglighet
till skogen, både vid tillsyn, vid utförande av skogliga åtgärder
och vid svampplockning.