Vi hälsar Tommy Johansson välkommen i gänget. Tommy kommer arbeta som grävmaskinist med inriktning på dikesrensning, högläggning, skogsvägsbyggnationer medmera.