Kunskap och erfarenhet i kombination med moderna maskiner i allt från markberedning och plantering till återväxt och röjning skapar växtliga och vitala skogar. Skogsvården kan då också bedrivas med minsta möjliga miljöpåverkan samtidigt som skogen ger god avkastning både på lång och kort sikt. Detta var temat när Ringströms Skog AB för några dagar sedan bjöd in kunder och andra intresserade till en dag i skogen med bland annat visning av Malwas kombimaskin – en beståndsgående skördare och skotare i en och samma maskin.