Vår verksamhet vid Ringströms Skog AB är certifierad enligt PEFC –  Programme for the Endoresement of Forest Certification schemes. PEFC-standarden tar sin utgångspunkt i att skogsbruket måste bedrivas effektivt om vi ska nå en hållbar utveckling med förnyelsebara material men också att produktionen måste ske på ett ansvarsfullt sätt där hänsyn tas till såväl miljön som sociala aspekter för att nå hållbarhet.

 

För att kunna bli certifierad enligt PEFC ställs krav på relevant utbildning, att företaget följer svenska lagar och förordningar, att alla avtal – anställningsavtal, affärsavtal etc. är skriftliga, att vi arbetar systematiskt med arbetsmiljöfrågor, att företaget använder miljömärkt förbrukningsmaterial m.m. Hela kravlistan kan du läsa här