Gallringen utförs som en åtgärd för att vårda skogen och utveckla den.
Gallringen om man utför den rätt ger ett bestånd med starka träd och rotsystem, oftast ger gallringen också ett ekonomiskt överskott.
Normalt genomför man gallring 2-3 gånger under omloppstiden före slutavverkning
och det är viktigt att gallringen sker i rätt tid. 

Vi rekommenderar stubbehandling i samband med gallring. Läs mer om stubbehandling här

Ringströms Skog hjälper dig att utföra denna åtgärd – Kontakta oss.