Om Ringströms Skog AB

Företaget startades år 1999 av Andreas Ringström. Ringströms Skog AB har bred kunskap och erfarenhet av markberedning, plantering och gallring till återväxt, röjningsarbeten och slutavverkning.  Verksamhetsområdet är främst Kronobergs- och Jönköpings län.

Utöver maskinarbeten och manuella arbeten erbjuds också:

  • Avancerade trädfällningar och beskärning av träd.
  • Återväxtplanteringar
  • Skoglig rådgivning
  • Inköp av avverkningsuppdrag och leveransvirke
  • Förvaltning