Om Ringströms Skog AB

Företaget startades år 1999 av Andreas Ringström. Ringströms Skog AB har bred kunskap och erfarenhet av markberedning, plantering och gallring till återväxt, röjningsarbeten och slutavverkning.  Verksamhetsområdet är främst Kronobergs- och Jönköpings län. Företaget erbjuder tjänster av högsta kvalité till rimlig kostnad. Målsättningen är att företaget ska vara en  långsiktig aktör och samarbetspartner som professionellt utför och utvecklar kundernas förfrågningar.

Utöver maskinarbeten och manuella arbeten erbjuds också:

  • Avancerade trädfällningar och beskärning av träd.
  • Återväxtplanteringar
  • Skoglig rådgivning
  • Inköp av avverkningsuppdrag och leveransvirke
  • Förvaltning
  • Grävmaskinsarbeten som till exempel dikning, skogsvägsbyggnation och högläggning.

Styrdokument

Nedan finns företagets styrdokument samlade. Syftet med styrdokumenten är att ge verksamheten riktlinjer som måste följas för att nå det gemensamma målet. på så sätt skapas en enhetlig förståelse för vad uppdraget är och hur det ska utföras.

Arbetsmiljöpolicy

Riskbedömning i samband med utförande av skogsvårdstjänster

Rutiner för ensamarbete och sökerställande av hemkomst

Riktlinje mot kränkande särbehandling och trakasserier

Policy socialt ansvarstagande

Introduktion av nyanställda

Tillbud och avvikelserapport