Att köpa en ny skogsmaskin är en stor och viktig investering – men det är en investering som lönar sig på sikt. Under hösten behövde vi högre kapacitet då efterfrågan av skogsvårdstjänster ökade. Vi behövde fler maskiner och ytterligare maskinförare. Under hösten anställdes Fabian Åström som ny maskinförare och vi började titta efter ytterligare skogsmaskin.

Foto: Ponsse AB

Efter en sammanvägning av olika kriterier, behov och krav för maskin beslutade vi att investera i en helt ny maskin och dagarna före jul levererades en ny Ponsse Elk 10W.

Band för bra bärförmåga och fördelat marktryck
– Vi valde att utrusta maskinen med två typer av band, säger Alexander Johansson, maskinansvarig. – Traktordelen är utrustad med eco-track magnum band 920 mm breda. Banden är breddade inåt för att hålla inne på maskinbredden men ändå ha en bra bärförmåga samt ett bra fördelat marktryck, berättar Alexander.

På den sex-hjuliga vagnsdelen är maskinen utrustad med eco-track max-magnum kombiband som kombinerar både grepp och bärighet.  – I och med att banden blir så pass mycket längre än på en fyrhjulig vagn så blir marktrycket fördelat på en större yta vilket minskar skador, berättar Alexander. 

Effektivitet, utveckling och miljö
– Nya skogsmaskiner är idag effektiva och innebär en mängd olika fördelar som kommer gynna företagets utveckling positivt säger Andreas Ringström, ägare. – Nya skogsmaskiner är dessutom bättre för miljön då motorerna är förbättrade bland annat genom att de inte förbrukar lika mycket bränsle, berättar Andreas.

Text: Annette Petersson