Tidsbrist är en vanlig orsak till att ungskogar inte blir röjda som de ska. Hinner du inte röja, trots att du har både kunskap och erfarenhet, är det en bra idé att köpa tjänsten. En professionell röjare är ungefär dubbelt så snabb som en ovan, för den ovane kan det ta runt 20 dagar att röja ett objekt på 5 hektar. Det är lätt att underskatta den arbetsinsats som krävs för att röja skogen. Hur stor del av semestern vill du offra? Den tid som behövs kanske du som skogsägare hellre använder till annat.

En röjning som utförs i tid genererar bättre värdeutveckling
I ett orört bestånd blir det många klena stammar där huvudstammens utveckling hämmas av röjstammar. Efter röjning hamnar tillväxten på huvudstammarna, vilket ger en mycket bättre värdeutveckling, samtidigt som beståndet framöver får bättre motstånd mot snö-, vind-, och älgskador.

          

Röjning påverkar kvalité, , trädslagsblandning , stamantal och höjdskiktning
Röjning i ett bestånd minskar konkurrensen och ger ett ökat utbud av ljus, näring och vatten. De röjda träden som lämnas på marken förmultnar och näringsämnen som varit bundna i dem frigörs. Den ökade instrålningen gör att marken värms upp tidigare under våren och näring frigörs under längre tid och i större mängd än i täta bestånd. Detta resulterar i en ökad tillväxt av krona, stam och rot hos de kvarvarande träden. Diametertillväxten ökar, grenarna blir grövre, trädet blir stabilare och virket som bildas under några år efter röjningen blir mjukare. Den ökade barrmängden i kronan gör att trädet kan tillgodogöra sig mer solenergi och den ökade rotmängden ger trädet högre kapacitet att ta upp vatten och näring.

Våra erfarna röjare är duktiga på alla typer av röjningar i plant-, ung- och gallringsskog. Vi röjer årligen årligen cirka 1000 hektar.

Välskötta skogar ger mycket mer tillbaka.

Kontakta Ringströms Skog AB för mer information!

Text: Annette Petersson