Vi köper in skogsråvara i form av avverkningsuppdrag och leveransvirke, vi hjälper dig som skogsägare att förvalta din skog, vi upprättar skogsbruksplaner, utför maskinella och manuella jobb.

Verksamheten idag.

Vi har idag ett väletablerat samarbete med främst lokala uppdragsgivare men även med andra aktörer i skogsbranschen för att kunna hålla en hög service. Vårt fokus ligger på att utföra maskinella och manuella arbeten i skogen samt inköp av skogsråvara. 

Vi upprättar även skogsbruksplaner, ännu är det mest privata kunder vi gör skogsbruksplaner åt men vi gör även en del skogsbruksplaner i samarbete med Sydved. Vårt verksamhetsområde är främst  Jönköpings- och Kronobergs län.

Utöver maskinarbeten och manuella arbeten gör vi även:

  • Avancerade trädfällningar och beskärning av träd.
  • Vi är kontaktpersoner för försäljning av skogsplantor
  • Vi utför återväxtplanteringar
  • Skoglig rådgivning
  • Vi köper avverkningsuppdrag och leveransvirke
  • Vi förvaltar även din fastighet