Planteringen är en viktig del för att skapa ny skog på den plats som nyligen föryngringsavverkats.
Normalt utförs plantering efter 2-3 år efter föryngringsavverkning och då man markberett men det går även att plantera direkt efter avverkning utan markberedning. Detta kallas då grönrisplantering
Plantering kan utföras på i stort sett alla marktyper vi har här i Sverige. Viktigt är att rätt planta hamnar på rätt plats, det innebär att det är viktigt att ha rätt proveniens vid beställning av plantor.
Vi är ombud för beställning av plantor och sätter plantorna med när de anlänt.

Välkommen att beställa dina plantor.